Lời chào mừng

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Giá trị sống để tìm hiểu, cảm nhận, và chia sẻ những hoạt động, trải nghiệm, và kinh nghiệm áp dụng các Giá trị sống của bản thân cũng như trong gia đình, nhà trường, và xã hội.

Mong rằng bạn sẽ chung tay đồng hành cùng chúng tôi trong việc khơi gợi các Giá trị tốt đẹp vốn đã có sẵn trong mỗi con người và trong cộng đồng, vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Là một chương trình giáo dục các giá trị toàn diện, LVEP có hàng loạt các hoạt động mang tính trải nghiệm và các phương pháp thực hành cụ thể dành cho các giáo viên, điều phối viên, các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, nhằm tạo cơ hội cho học sinh khám phá và phát huy các giá trị căn bản.

Mười hai giá trị được sử dụng là: Hòa bình (Bình yên), Tôn trọng, Yêu thương, Trách nhiệm, Hạnh phúc, Hợp tác, Trung thực, Khiêm tốn, Khoan dung, Giản dị, Đoàn kết, và Tự do.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Tháng 11; Nhiệt tình - Tuần thứ tư
“Giữ mình luôn nhiệt tình qua việc trao đổi ý tưởng với người khác.”


Tháng 11: Nhiệt tình - tuần thứ 3

“Người luôn tràn đầy lửa nhiệt tình sẽ khích lệ người khác.”


Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015

Tháng 11: Giá trị Nhiệt tình - tuần thứ hai

Tự do thoát khỏi sự bất cẩn là cách để nhiệt tình liên tục.”


Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Tháng 11: Giá trị Nhiệt tình - tuần thứ nhất


“ Người nhiệt tình là người tự do.”Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015

Tháng 10: Giá trị cân bằng - tuần thứ tư“Biết phục vụ với sự quân bình giữa cái đầu và con tim sẽ liên tục thành công.”