Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Tháng 3: Trách nhiệm - Tuần thứ nhất

Trách nhiệm của cá nhân trong cuộc sống có thể đến như ta trông đợi hoặc một cách bất ngờ
Trách nhiệm của cá nhân trong cuộc sống có thể đến như ta trông đợi hoặc một cách bất ngờ và kéo theo là việc tham dự, giao phó, và hợp tác. Trách nhiệm đối với xã hội và toàn cầu cần tất cả những thứ trên bên cạnh công lý, lòng nhân đạo, và sự tôn trọng các quyền của con người. Cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo rằng tất cả mọi người, không phân biệt bất cứ ai, đều có được lợi ích. Một người có trách nhiệm sẽ luôn kiên gan bền chí, không phải một cách ương ngạnh mù quáng, mà với động cơ là hoàn thành nhiệm vụ được giao phó bằng cách luôn kiên định hướng tới mục tiêu.  “Có trách nhiệm có nghĩa là thực hiện phần vai của mình trong khả năng tốt nhất có thể.”

Suy ngẫm: Giống như một diễn viên chấp nhận phần vai được giao và trình diễn với khả năng tốt nhất của mình, việc nhận trách nhiệm về cuộc đời của một người có nghĩa là chấp nhận và tôn vinh vai trò đó sao cho màn trình diễn là tuyệt vời nhất. Khi làm điều này, ta giữ mình luôn ý thức về thời gian và những nguồn lực mà ta có, và sử dụng chúng một cách tốt nhất có thể.

Áp dụng: Mỗi ngày tôi cần nghĩ về mình như một diễn viên giỏi luôn đem lại những điều tuyệt vời nhất trong bất cứ phần vai nào được giao. Thay vì nghĩ về điều mình không có, tôi cần nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình và tôn vinh vai trò này sao cho màn trình diễn của tôi là tốt nhất.
Chúc các bạn trình diễn những phần vai của mình trong tuần này một cách tuyệt vời nhất!


GiatricuocsongFG