Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Tháng 3: Trách nhiệm - Tuần thứ 5

Người có trách nhiệm biết hợp tác trong mọi nhiệm vụ, đặc biệt là trong những lĩnh vực có ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. 

Người có trách nhiệm làm việc dựa trên hai tiền đề, đó là (1) mỗi người đều có điều gì đó đáng để đóng góp, và (2) mọi tình huống đều cần đến sự hợp tác hơn là cạnh tranh. Người có trách nhiệm không bị vướng vào cái bẫy tự cao hay tự ti, họ ý thức được rằng để đạt được kết quả tối ưu thì không thể chỉ dựa vào một người, một nhóm người, hay một quốc gia.

Cho dù ta hành động vì cả thế giới hay vì sự phát triển cá nhân, một khi đã chấp nhận vai trò và trách nhiệm thì các phẩm chất quan trọng cần thiết phải được thấm nhuần từ bên trong và phải được đưa vào hành động trong thực tiễn. Điều này cần thiết cho mỗi người, đặc biệt là đối với những người làm cha mẹ, nhà giáo dục, các lãnh đạo, những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực vì họ đều là những mẫu mực về hành xử trong xã hội. Một nguyên tắc học hỏi chung là quan sát hành vi và trải nghiệm sống trong thực tế của những người mà ta ngưỡng mộ và tôn trọng. Chính vì thế bổn phận của những người đóng vai trò mẫu mực này là chấp nhận và tôn vinh trách nhiệm của việc “là tấm gương”. Vai trò càng lớn thì càng cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc truyền đạt thông điệp và những tác động của nó đối với cuộc sống của nhiều người khác.

“ Nhận trách nhiệm cho mọi hành động của mình khiến ta trưởng thành.”

Suy ngẫm: Thật dễ để đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh đã tạo ra những khó khăn. Nhưng nếu ta cứ luôn tìm cách bào chữa thì sẽ không thể làm bất cứ điều gì để giúp mình trưởng thành. Cuộc đời trở nên một cuộc vật lộn không ngừng và ta bắt đầu cảm thấy mình bị trói buộc bởi mọi hoàn cảnh.
Áp dụng: Khi ý thức về sự trưởng thành của chính mình, tôi ý thức về những suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm của tôi và hiểu chúng ảnh hưởng đến cách hành xử của tôi ra sao. Khi đó tôi có thểnhận trách nhiệm cho những lựa chọn và hành động của mình. Tôi không còn bị trói buộc bởi bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào và bắt đầu cảm thấy được tự do.
Chúc các bạn ý thức và trải nghiệm được sự trưởng thành của chính mình qua các trách nhiệm trong tuần này.