Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Tháng 3: Trách nhiệm - Tuần thứ ba

Khi ý thức được mình trong vai trò là người thực hiện, ta giữ được sự trung lập và linh hoạt, tách rời mà vẫn thấu suốt về những điều cần phải làm. Nhập vai một cách chuẩn xác sẽ đem lại hiệu quả, mà tiếp theo nó là sự thoả mãn và hài lòng rằng mình đã mang đến một đóng góp đáng kể.

“ Trách nhiệm được hoàn thành một cách tốt nhất khi ta biết tách rời.”

Suy ngẫm: Thật dễ để mình bị lôi cuốn quá mức vào nhiệm vụ mà ta đang nhận lãnh trách nhiệm, cứ mải tìm cách làm cho mọi thứ diễn ra theo như ý mình. Điều này chỉ khiến ta trở nên căng thẳng và càng lúc càng lo lắng nhiều hơn về nhiệm vụ đó; nó ngăn ta không làm được tốt như khả năng mà mình có thể.

Áp dụng: Khi phải tiếp nhận một trách nhiệm mới, tôi cần tự bảo mình rằng tôi sẽ nỗ lực hết mức để hoàn thành trách nhiệm và rồi trở nên tách rời. Khi đó tôi thấy mình dễ dàng giao việc hơn và làm được điều tốt nhất bởi khi đó tôi không còn kỳ vọng hay trông đợi.


Chúc các bạn duy trì được sự tách rời trong tuần để hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tốt nhất!

GiatricuocsongFG