Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Tháng 3: Trách nhiệm - Tuần thứ haiHoàn cảnh, sự cần thiết, và các lựa chọn đặt con người vào những tình huống và vai trò khác nhau.Trách nhiệm về mặt tinh thần là biết chấp nhận điều được yêu cầu, tôn vinh vai trò được giao phó, và thực hiện nó một cách tận tâm trong khả năng tốt nhất của mình. Người diễn viên đã được trao phần vai diễn. Họ cần tỉnh thức về điều này và không mong ước được ở một nơi nào khác hay là một ai khác. Các nhiệm vụ cần được thực thi với sự chính trực và ý thức rõ về mục đích của chúng.

Một số người diễn giải trách nhiệm như một gánh nặng mà không thấy được sự liên quan của nó với bản thân. Với họ thật thuận tiện khi xem trách nhiệm như vấn đề của một ai khác. Chối bỏ trách nhiệm nhưng khi nói đến quyền lợi, những người này lại xếp lên hàng đầu.“ Nhận trách nhiệm tức là chấp nhận thử thách.”

Suy ngẫm: Trong nhiều tình huống trên đường đời chúng ta có hai lựa chọn – hoặc dũng cảm đối mặt với chúng và nhận trách nhiệm cho cuộc đời và những lựa chọn của ta, hoặc tìm cách trốn chạy. Lựa chọn thứ hai không hề mang lại cho ta thành công bên ngoài hay sự hài lòng từ nội tâm.

Áp dụng: Sự hài lòng nội tâm nằm trong việc chấp nhận thử thách thay vì tìm cách trốn chạy khỏi chúng. Tôi cần có mặt trong trận chiến của trò chơi cuộc đời thay vì đóng vai làm người đứng xem. Càng chơi nhiều thì tôi càng trở nên lão luyện. Giữ suy nghĩ này trong tâm trí giúp tôi chấp nhận mọi thử thách mà cuộc đời mang lại. 

Chúc các bạn một tuần mới luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hài lòng nội tâm!
GiatricuocsongFG