Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Café Giá Trị Sống: BÍ MẬT CỦA SỰ HỢP TÁC

Café Giá Trị Sống:
BÍ MẬT CỦA SỰ HỢP TÁC
  Thời gian: 3:00~5:30 chiều Thứ Bảy 27/06/2015
Địa điểm: Trung tâm LVRC Bình Triệu

Trong dòng đời tấp nập
Lặng lẽ quan sát
Qua đôi mắt trong
Ta thấy…
Có người không nhiều lời
Mà vẫn được nhiều người
Hăng hái đến hỗ trợ
Chung vui hoàn thành việc.
Có bạn gọi hết lời
Mong mỏi người hợp tác
Mà chỉ nhận lại- sự giúp đỡ gượng gạo
Ánh nhìn thơ ơ, quay lưng lại.
Vì sao có sự khác biệt đó?
Trở ngại nào cản ngăn sự hợp tác?
Đâu là cách giao tiếp
Để biến trở ngại như tảng đá lớn
Thành hạt cải giữa bạn và ta?
Để dễ dàng vượt qua,
Trao nhận sự hợp tác
Mời bạn đến mở ra
Những bí mật ấy
trong:
Café Giá Trị Sống:
BÍ MẬT CỦA SỰ HỢP TÁC
  Thời gian: 3:00~5:30 chiều Thứ Bảy 27/06/2015
Địa điểm: Trung tâm LVRC Bình Triệu
* Đăng ký: 08 62839609


0 nhận xét :

Đăng nhận xét