Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Tháng 7: Trân quý thời gian - Tuần thứ nhất“ Người khôn ngoan luôn biết sử dụng kho báu thời gian một cách hiệu quả.”


Suy ngẫm: Chúng ta thường có ý niệm rõ ràng về những nguồn lực vật chất mà mình sở hữu và biết sử dụng chúng một cách hữu hiệu. Nhưng ta lại hay bất cẩn về nguồn lực thời gian. Ta có khuynh hướng tin rằng sử dụng thời gian hiệu quả là biết lên kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch đó - và hầu hết thời gian ta tìm cách để làm việc này. Nhưng tất cả chúng ta đều thấy một lượng lớn thời gian của mình bị lãng phí.


Áp dụng: Sử dụng thời gian hiệu quả là ý thức được tôi đang đầu tư nó vào đâu. Khi dành thời gian cho việc tạo ra những suy nghĩ, lời nói và hành động tích cực tôi tiết kiệm được nhiều thời gian. Và chắc chắn là tôi sẽ thu được nhiều nhất từ khoản đầu tư này. Cũng như vậy tôi thấy mình đạt được những thành quả từ mọi điều tôi làm.

Chúc các anh chị và các bạn giàu có những điều tốt đẹp nhờ việc đầu tư thời gian đúng cách kể từ tuần mới này!


0 nhận xét :

Đăng nhận xét