Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Tháng 9: Giá trị tích cực - tuần thứ hai
“Có tầm nhìn để thấy được những điểm đặc biệt khiến tâm trí được tự do thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực.”


Suy ngẫm: Tiêu cực thường dễ được chú ý hơn là điều tích cực. Bất cứ khi nào ta nhìn một ai đó với một dấu vết tiêu cực nào đó thì mọi điểm đặc biệt của họ đều bị che khuất và ta chỉ dính chấp vào những điều tiêu cực của họ mà thôi. Mối tương giao giữa ta với người đó bị hoen ố bởi điều tiêu cực và thật khó để xoay chuyển tình huống.

Áp dụng: Tôi cần tập trung vào việc nhìn thấy điểm tích cực nơi những người quanh tôi. Khi ai đó nói hay làm điều gì đó tiêu cực, tôi cần có nỗ lực đặc biệt để nhìn ra được điểm tích cực. Điều này giúp tôi giữ mình tránh sa vào tiêu cực và khiến mối giao tiếp của tôi với người đó nhẹ nhàng, thay vì đầy dẫy trở ngại. Người kia sẽ dễ dàng phản hồi tích cực với tôi hơn và điều đó quay trở lại giúp họ bỏ lại sự tiêu cực ở phía sau.

Chúc các anh chị một tuần mới cảm nhận dễ dàng, hòa hợp khi luôn nhìn vào điểm đặc biệt của người khác.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét