Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Tháng 1: Bình an - tuần thứ nhất“Tr thành hin thân ca bình an chính là cách đ trao tng bình an”

Bình an bao hàm nhng suy nghĩ, cm xúc, và ước mun thanh khiết. Khi năng lượng ca suy nghĩ, li nói và hành đng ca ta  trong trng thái cân bng, n đnh, và phi bo đng, ta s  trong trng thái bình an vi chính mình, trong các mi quan h, và vi thế gii.

“Tr thành hin thân ca bình an chính là cách đ trao tng bình an”

Suy ngẫm: Tt c mi người trên thế gian này đu mong mi có được bình an và hnh phúc. Khi cm nhn được s bình an trong ni tâm ca chính mình, ta có th trao được cho người khác tri nghim này. Mt khi có bình an, hnh phúc s đến mt cách t nhiên.


Áp dụng: Tôi cn dành ra vài khonh khc đ  mt mình trong mi ngày. Trong nhng khong thi gian đó tôi thc hành vin đnh mình ch bng mt suy nghĩ tht mnh mẽ v bình an, và cho phép cm nhn bình an đó t bên trong tôi tuôn chy ra ngoài đến vi nhng người khác. Khi gp g mi người, s bình an ca ni tâm giúp tâm trí tôi t do thoát khi nhng suy nghĩ tiêu cc, và tôi s thy nhng người khác cũng được t do ging như tôi.

Gửi lời chúc một năm mới, một tuần mới tràn đầy bình an đến các anh chị và các bạn!


0 nhận xét :

Đăng nhận xét