Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Tháng 1: Bình an - tuần thứ tư


“ Duy trì trạng thái tĩnh tại của nội tâm giúp ta đạt đến giải pháp đúng.”

Con người đang đứng nơi giao lộ của nền văn minh nhân loại. Một mặt, mọi thứ đang nhanh chóng phân rã. Điều này thể hiện một cách cay đắng bởi những cuộc chiến tranh, xung đột dân sự, bạo động, xoá bỏ chủng tộc, …Tuy nhiên ở một mặt khác, một sự hội nhập dường như vô hình đang tạo ra những lựa chọn khác và khả năng hàn gắn mọi thứ. Để đưa hoà bình trở lại trong mọi khía cạnh của xã hội yêu cầu ta nhìn ở cả hai cấp độ, cả bên ngoài lẫn bên trong. Việc giáo dục về hoà bình, giải quyết những bất đồng và mọi khởi xướng hoà bình đều cần phải được nghiêm túc cân nhắc đến mối liên kết trọng yếu giữa hoà bình của thế giới và bình an bên trong mỗi cá nhân.

“ Duy trì trạng thái tĩnh tại của nội tâm giúp ta đạt đến giải pháp đúng.”


Suy ngẫm: Khi gặp phải một vấn đề hay một tình huống khó khăn, ta thường hay đối mặt với nó bằng những suy nghĩ lo lắng hay tiêu cực. Dù bên ngoài ta có vẻ như đang đương đầu với tình huống đó, thực ra ta lại không có khả năng giải quyết nó. Và phần lớn thời gian ta thấy mình đang thất bại.


Áp dụng: Cách tốt nhất để giải quyết một tình huống là bắt đầu làm cho tâm trí tĩnh lặng. Chỉkhi được tĩnh lặng thì tâm trí mới tìm ra câu trả lời cho các vấn đề. Tôi cần hiểu rằng mỗi vấn đề đều có câu trả lời. Khi tâm trí được thư thái, tôi có thể tin vào trực giác của mình để tìm ra câu trả lời vốn đã có sẵn.

Chúc các anh chị một tuần mới không còn trở ngại và làm người khác không còn trở ngại nhờ biết giữ tâm trí trong tầm kiểm soát của mình.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét