Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Tháng 3: Trách nhiệm - tuần thứ nhất

Ảnh: Cuộc sống cần những bàn tay giơ lên nhận trách nhiệm bằng cả trái tim. 

Trách nhiệm của cá nhân trong cuộc sống có thể đến như ta trông đợi hoặc một cách bất ngờ và kéo theo là việc tham dự, giao phó, và hợp tác. Ngoài nhưng điều đã nêu, trách nhiệm đối với xã hội và toàn cầu cần thêm công lý, lòng nhân đạo, và sự tôn trọng các quyền của con người. Cần hết sức chú ý để đảm bảo rằng tất cả mọi người, không phân biệt bất cứ ai, đều có được lợi ích. Một người có trách nhiệm sẽ luôn kiên gan bền chí, không phải một cách bướng bỉnh mù quáng, mà với động cơ là hoàn thành nhiệm vụ được giao phó bằng cách luôn kiên định hướng tới mục tiêu.  “Có trách nhiệm nghĩa là thực hiện phần vai của mình theo cách tốt nhất có thể.”

Suy ngẫm: Giống như một diễn viên chấp nhận phần vai được giao và biểu diễn với khả năng tốt nhất của mình, việc nhận trách nhiệm về cuộc đời của một người có nghĩa là chấp nhận và làm cho màn trình diễn trở nên tuyệt vời nhất. Khi làm điều này, ta giữ mình luôn ý thức về thời gian và những nguồn lực mà ta có, và sử dụng chúng một cách tốt nhất có thể.

Áp dụng: Mỗi ngày tôi cần nghĩ về mình như một diễn viên giỏi luôn hành động theo cách đẹp đẽ nhất tương ứng với phần vai của mình. Thay vì nghĩ về điều mình không có, tôi cần nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình và tôn vinh vai trò này sao cho màn trình diễn của tôi là tốt nhất.


Chúc cho phần vai của các bạn tỏa sáng và mang lại nhiều lợi ích cho các phần vai khác trên sân khấu cuộc đời trong tuần này!


0 nhận xét :

Đăng nhận xét