Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Tháng 3: Trách nhiệm - Tuần thứ tư

Người trách nhiệm làm việc dựa trên hai cơ sở: (1) mỗi người đều có điều gì đó xứng đáng để đóng góp, (2) mọi tình huống đều cần đến sự hợp tác hơn là cạnh tranh.

Người có trách nhiệm biết hợp tác trong mọi nhiệm vụ, nhất là hợp tác để đem lại lợi ích cho mọi người. 

Người trách nhiệm làm việc dựa trên hai cơ sở: (1) mỗi người đều có điều gì đó xứng đáng để đóng góp, (2) mọi tình huống đều cần đến sự hợp tác hơn là cạnh tranh. Tự cao hay tự ti không thể đánh bẫy người có trách nhiệm. Họ ý thức rằng kết quả cao nhất không thể chỉ dựa vào một người, một nhóm người, hay một quốc gia.

Dù ta hành động vì toàn nhân loại hay vì sự phát triển cá nhân, khi đã chấp nhận vai trò và trách nhiệm thì các phẩm chất quan trọng phải được hòa tan trong hành động thực tiễn. Điều này cần thiết cho mỗi người, đặc biệt là đối với những người làm cha mẹ, nhà giáo dục, các lãnh đạo, những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực vì họ đều là những mẫu mực về hành xử trong xã hội. Một nguyên tắc học hỏi chung là quan sát hành vi và trải nghiệm sống trong thực tế của những người mà ta ngưỡng mộ và tôn trọng. Chính vì thế bổn phận của những người đóng vai trò mẫu mực này là chấp nhận và nêu gương. Vai trò càng lớn thì càng cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc sống như một tấm gương giữa cuộc đời.

“Nhận trách nhiệm cho mọi hành động của mình khiến ta trưởng thành.”

Suy ngẫm: Thật dễ để đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh đã tạo ra những khó khăn. Nhưng biện hộ không phải là cách để ta chín chắn hơn. Khi đó cuộc chiến nội tâm không ngừng diễn ra và ta bắt đầu cảm thấy hoàn cảnh liên tục chi phối mình.

Áp dụng: Khi ý thức về sự trưởng thành của chính mình, tôi ý thức về những suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm của tôi và hiểu chúng ảnh hưởng đến cách hành xử của tôi ra sao. Khi đó tôi có thể nhận trách nhiệm cho những lựa chọn và hành động của mình. Tôi không còn bị phụ thuộc bởi bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào và bắt đầu cảm thấy được tự do.

Chúc sự chín chắn của các bạn đem đến nhiều quả ngọt cho chính mình và người khác.
0 nhận xét :

Đăng nhận xét