Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Giá trị hợp tác - Tuần thứ ba


Lòng can đảm, sự kính trọng, sự quan tâm chia sẻ tạo thành nền tảng để thúc đẩy quá trình hợp tác - Ảnh: Các Thầy Cô dự tập huấn Giá trị sống tại trường Đinh Thiện Lý hợp tác làm nên một tác phẩm - Ảnh từ trường Đinh Thiện Lý.

 

 
Hợp tác không phải là trò mặc cả, khi một người đạt đến thành công bằng một giá đắt hay phải loại trừ sự thành công của những người khác. Mục tiêu không thay đổi của việc hợp tác là mỗi người tham gia đều nhận được lợi ích; và nó được dẫn dắt bởi nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Lòng can đảm, sự kính trọng, sự quan tâm chia sẻ tạo thành nền tảng để thúc đẩy quá trình hợp tác.

Khi một người hay một nhóm cần đến sự hợp tác, nếu như biết sáng suốt phân biệt và có phương pháp đúng thì họ sẽ thành công trong mối quan hệ với nhau. Phương pháp có thể chỉ đơn giản như đưa ra một lời giải thích, trao yêu thương hay sự hỗ trợ, hoặc lắng nghe. Còn nếu không phân biệt được hình thức hợp tác nào là cần thiết và phương pháp đúng để trao nó thì sẽ không thể đem lại sự đồng thuận và hài lòng. Điều này cũng giống như một bác sỹ không chẩn đoán đúng. Thay vì hồi phục, con bệnh sẽ chịu biến chứng do việc điều trị.

Một người thành tâm và độ lượng xứng đáng đón nhận sự hợp tác từ những người khác. Nếu như bạn có niềm tin và tin cậy vào người khác, điều này đến lượt nó, tạo nên niềm tin và sự tin tưởng từ những người đó. Những cảm xúc như vậy tạo nên một môi trường thuận lợi cho sự trao quyền, tôn trọng, hỗ trợ và đoàn kết. 


Kính chúc Anh Chị tuần mới trao niềm tin và nhận thành quả từ niềm tin.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét