Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Giá trị tháng 7: Hợp tác - tuần thứ 4

Mở cánh cửa sắt bất hợp tác bằng cái nhìn yêu 
thương, ngay cả sau khi bị "bôi nhọ"...- Ảnh: tập huấn tại trường Đinh Thiện Lý.
Hp tác là trách nhim ca mi người, nhưng cn có lòng can đm và sc mnh ni tâm đ thúc đy tiến trình hp tác. Cũng đôi khi người đng ra nhn trách nhim li tr thành mc tiêu ca s lăng m hay ch trích. Vì vy cn chun b sn vic to nên mt cơ chế h tr ni b qua đó các cá nhân này có th t bo v mình và vn duy trì được s bình thn và t ch. Cn biết tách ri và không xem đó là s ch trích cá nhân. Bng cách gi vng thái đ ca người quan sát tách ri, khách quan và  biết da vào nhng giá tr căn bn sâu sc nht trong ni tâm mà không chu tác đng ca các tình hung bên ngoài, thì mt hình thc hp tác tinh vi sâu sc dưới hình dng ca s thông thái s ny n. Nhìn người khác bng mt thái đ yêu thương và hp tác – ngay c sau khi đã b h “bôi nh” – được xem như là có mt “cái nhìn đ lượng”. Cách nhìn s tr nên tràn đy s thu hiu, tha th, khoan dung, kiên nhn, và đng cm. Người có bn tính như thế s d dàng thc hin vic d b mi “cánh ca st đã b khoá ca s bt hp tác" nào vn đã tng gây ngăn cách.

Tập huấn tại trường nội trú IVS


Hp tác đòi hi phi biết nhn ra vai trò đc đáo ca mi cá nhân trong khi vn duy trì mt thái đ chân thành và tích cc. Nhng suy nghĩ tích cc bên trong ca mt người s t đng và d dàng làm ny sinh cm giác hp tác trong tâm trí ca người khác.

Chúc các anh chị  phá đi những rào cản của hợp tác trong tuần mới
 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét