Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Giá trị tháng 8: Tự do - tuần thứ nhất

Sự t do hoàn toàn ch tr thành hin thc một khi Quyn được cân bng vi Trách nhimLa chn cân bng vi Lương tâm - Ảnh: quân bình giữa quyền thể hiện cá tính và trách nhiệm với tập thể - Tập huấn tại trường IVS.T do là món quà quý giá ha hn mt tri nghim v s gii phóng và mt cm giác không còn các gii hn – dường như c mặt đt, bu tri và bin c là đ phc v cho bn!
Khái nim v t do đã và luôn mê hoc loài người. Mt trong nhng khát vng ln lao nht trong thế gii ngày nay là được t do. Mi người  mun t do đ được sng mt cuc sng có mc đích, được la chn mt li sng mà h và con cái có th phát trin lành mnh và tươi tn t công vic ca đôi tay, khi óc và con tim ca h. H mun làm và đi theo ý thích và tn hưỡng các quyn và đc quyn v xã hi, chính tr và kinh tế. Tóm li là h mun được t do la chn, chp nhn ri ro và thành công!

 

T do đích thc
T do có th được hiu sai thành mt chiếc dù ln không có gii hn cho phép ta được “ làm điu tôi thích, vào lúc tôi thích, vi người tôi thích.” Quan nim này khiến ta lc li và lm dng quyn được la chn . Nó to ra xung đt và gây mt cân bng – cho bn thân ta, cho nhng người khác và cho t nhiên, kết qu là nhng gì đang xy ra trong thế gii ngày nay.

Sự t do hoàn toàn ch tr thành hin thc một khi Quyn được cân bng vi Trách nhimLa chn cân bng vi Lương tâm.  Không th nào có tri nghim t do, cho cá nhân hay c tp th, nếu s chú ý và n lc ch tp trung vào quyn và s chn la.

Chúc các anh chị tuần mới trải nghiệm hạnh phúc mà TỰ DO mang đến. 

 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét