Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Tháng 7: Hợp tác - Tuần thứ hai
Hợp tác đưa lại phương tiện giúp mỗi người tiến thêm một bước, cho dù chỉ là một bước nhỏ, và chính nhiều bước nhỏ đưa ta lên đến đỉnh cao.

Thành công của con người giống như một rặng núi với những vách đá dựng đứng, mỏm đá cheo leo, cả những sườn dốc và lũng sâu. Để đạt được thành công tập thể một cách trọn vẹn cũng giống như khát vọng leo lên được đến đỉnh núi cao nhất. Mỗi người leo núi cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản quan trọng nhất, cũng như phải có đủ quyết tâm và một ý chí mạnh mẽ. Tuy nhiên, không thể thực hiện một chuyến leo núi nào nếu thiếu đi thứ dụng cụ tối cần thiết nhất, đó là sợi dây thừng bảo vệ của sự hợp tác. Sự hợp tác đảm bảo cho tính ổn định về tinh thần, khả năng trao quyền, sự nhẹ nhàng và lòng nhiệt tình. Hợp tác đưa lại phương tiện giúp mỗi người leo núi tiến thêm một bước, cho dù chỉ là một bước nhỏ, và chính nhiều bước nhỏ đưa ta lên đến đỉnh cao.

Áp dụng: Bạn hãy là người biết hợp tác để luôn nhận được sự hợp tác. Kể từ hôm nay bạn sử dụng sức mạnh của tâm trí để tạo nên những suy nghĩ tốt lành và cảm xúc trong sáng về người khác và về công việc. Điều này sẽ tác động đến bầu không khí một cách tích cực và tinh tế. Những nỗ lực thông qua ý nghĩ trong sáng của nhiều người tạo nền tảng cho sự trao đổi cởi mở và hợp tác thành công.

Chúc các anh chị và các bạn đạt được sự thăng tiến của cả cá nhân lẫn tập thể nhờ vào hợp tác!

 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét