Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Giá trị tháng 8: Tự do - tuần thứ 4“ Người có tâm trí t do là người có th đem đến li ích cho nhng người khác.”
- Ảnh: Giáo dục viên GTS cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy để GTS mang lại lợi ích nhiều nhất cho cộng đồng
Suy ngẫm: Chúng ta thường cm thy mình không có đ thi gian cho “cái tôi”. Nhưng khi càng ch nghĩ cho mình thì ta càng có ít thi gian cho bt k ai khác. Cuc sng ca ta đy nhng khát khao ham mun. Mt khi ham mun này được đáp ng thì mười ham mun khác s thay thế nó thành mt vòng xoáy không có đim dng. Khi ham mun không được đáp ng, ta thường có khuynh hướng phin lòng hay bc tc và thường tiếp tc bin minh cho chúng. Cuc sng tr nên đy dy nhng k vng, tiếp theo bng tht vng. Ta tr thành nô l cho nhng ham mun ca mình.
Tháng ngày dn trôi qua mà ta không h đem li bt c li ích nào cho người khác hay cho chính mình.

Áp dụng: Thay vì lúc nào cũng ch nghĩ đến bn thân, tôi cn nhn ra rng giúp đ người khác cũng là mt cách t nhiên đ giúp chính tôi. Đ làm điu này, trước tiên tôi cn b gãy mi xing xích mà mình đã to ra trong tâm trí.  Mt khi ta khát khao đến s toàn ho thì tâm trí s không còn thi gian cho s tiêu cc và tôi có kh năng hc hi t mi tình hung. Tôi không còn nghĩ v điu mình mun đt đến mà ch không ngng tiếp tc tích lu kiến thc. Khi đó tôi tr nên t do thoát khi tt c mi khát khao ham mun khác.
Khi được t do, tôi có th tiến b và đem li li ích cho nhng người quanh tôi.

Chúc các anh chị mang đến thật nhiều lợi ích cho mọi người 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét