Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Giá trị tháng 8: Tự do - Tuần thứ tư“ T do thoát khi mi tác đng tiêu cc mi là t do tht s


Ngay c vi nhng người đã vượt qua được s gin d, h vn cn phi kim tra xem có còn nhng cm xúc vi tế nào ca lòng căm ghét, mong mun tr thù hay ý đnh xu đ thu hiu chúng và cho qua. Bn cht ca mi con người đu đc đáo. Tuy nhiên, đ có ý thc, thái đ và quan đim nh nhõm, thoi mái, và nhân ái đòi hi phi có s ch đng; các phương cách thc hin cũng phi tránh đ không b nh hưởng bi nhng đc đim tính cách tiêu cc.

“ T do thoát khi mi tác đng tiêu cc mi là t do tht s

Suy ngẫm: Tt c chúng ta đu thích t do và chúng ta trông đi người khác phi cho ta cơ hi được th hin mình như chúng ta mun. Nhưng đôi khi loi t do này b lm dng và chúng ta không th làm điu đúng đn. Nhng hành đng da trên t do sai lc như vy gây tn hi cho người khác.

Áp dụng: T do chân chính là hoàn toàn thoát khi mi tiêu cc. Khi tôi gii phóng bn thân khi nhng tác đng tiêu cc tôi s có th nhn trách nhim v nhng hành đng ca mình. Khi đó tôi t đng có t do đ làm điu tôi mun bi vì tôi s ch s dng s t do ca mình đ làm nhng gì đem li li ích cho mi người.

Kính chúc Anh/Chị một tuần mới vượt trên mọi tác động tiêu cực. 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét