Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Giá trị tháng 9: HẠNH PHÚC - Tuần thứ nhất
“ Hnh phúc tht s nm bên trong” - Ảnh: TNV cùng chơi bàn cờ các giá trị.Trong thi đi ngày nay càng có nhiu người đt câu hi v mc đích ca đi sng. Mt s cm thy chán sng, nhng người khác thì li đánh mt hy vng. Mt s người n lc đ làm giàu, cho rng điu đó s đem li hnh phúc. Có nhng người giàu có nhưng li không có đ sc kho và điu đó khiến h bt hnh. Mt s chn theo đui nhng ngành ngh nào đó, tin rng nó s cho h hnh phúc. Li có nhng người tìm cu hnh phúc t các mi quan h. Vy mà, cho dù nhng gii pháp này có th đem li hnh phúc nhiu đến mc nào, chúng ch là tm thi và là nhng ngun lc gii hn ca thế gii vt cht. Trong nhiu trường hp, chúng cũng đem li kh đau và bt hnh mc đ tương đương.
“ Hnh phúc tht s nm bên trong”
Suy ngẫm: Khi gp các tình hung tiêu cc, ta thường tìm cu hnh phúc t bên ngoài. Hoc là ta đi tìm mt ngun hnh phúc tm b nào đó đ tâm trí thoát khi vn đ, hoc là ta tìm cách tránh né tình hung. Không cách nào trong hai cách này giúp ta gii quyết được vn đ.
Áp dụng: Đ tìm được hnh phúc đích thc, tôi cn khám phá được điu gì thc s nuôi dưỡng tâm hn tôi và cho tôi cuc sng. Khi tôi tìm ra ngun hnh phúc bên trong, nó s luôn n đnh và không h thay đi ngay c trong nhng tình hung đo điên nht.

Chúc anh chị một tháng mới, tuần mới bay bổng trong niềm vui nội tâm.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét