Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Giá trị tháng 9: Hạnh phúc - tuần thứ 3“Người có hành đng và thái đ thanh khiết, vô tư li luôn cm thy Hnh phúc.”

Ảnh: Nụ cười hạnh phúc của giáo viên trường Đinh Thiện Lý trong đợt tập huấn tại đây (2016)

Suy ngẫm: Khi hành đng ca ta thanh khiết và vô tư, nó s không vướng mt du vết tiêu cc nào. Khi đó, tâm trí t nhiên thoát khi mi cm xúc ti li, s hãi, hay bun chán. Ta không ngng tri nghim được trng thái Hnh phúc.

Áp dụng: Khi không tìm thy hnh phúc trong cuc đi, tôi cn suy ngm v điu đã ngăn cn không cho tôi cm nhn hnh phúc. Tôi cn nghĩ v nhng suy nghĩ, li nói và hành đng ca mình và biết thc hin nhng thay đi có ích cho tôi và cho nhng người xung quanh. Khi làm điu này, tôi s thy mình tri nghim Hnh phúc liên tc.

Chúc các anh Chị một tuần mới hạnh phúc!


0 nhận xét :

Đăng nhận xét