Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Giá trị tháng 9: Hạnh phúc - tuần thứ tư“ Hạnh phúc trường tồn phát sinh khi ta làm việc không ngừng vì một mục tiêu đặc biệt.”

Ảnh: Chương trình 'Chung ước mơ xanh" phối hợp với công ty SCG và báo Mực Tím. 
Suy ngẫm: Ta thường có khuynh hướng tìm kiếm hạnh phúc nơi mọi điều ta làm. Nếu ta không thể thấy kết quả của những nỗ lực của mình, chúng ta không có hứng khởi để hoàn tất công việc. Thái độ này có nghĩa là cho dù ta có thể cảm nhận hạnh phúc trong một thời gian ngắn, hạnh phúc đó sẽ không bao giờ kéo dài được.Áp dụng: Hạnh phúc đích thực và trường tồn có được khi ta cam kết với chính mình về một mục tiêu đặc biệt. Khi tôi tập trung vào điều tôi muốn đạt được, những điều vặt vãnh mà tôi thấy khó khăn hay không cho tôi hạnh phúc tức thời sẽ không ngáng đường tôi nữa. Tôi hướng về muc tiêu của mình với sự hạnh phúc.

Chúc các anh chị trải nghiệm hạnh phúc bền lâu trong tuần mới

 


0 nhận xét :

Đăng nhận xét