Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Giá trị tháng 10: Trung thực tuần thứ 2“ Người trung thc được mi người yêu mến và tin tưởng.”

Trung thc là nói ra điu mình nghĩ và hành đng như nhng gì mình đã nói. đây không có s trái ngược hay xung khc trong suy nghĩ, li nói và hành đng. S trn vn như thế khiến người khác sáng t và tr thành tm gương cho h. Mt người bên trong thì thế này còn bên ngoài thì thế khác s to nên nhng rào cn và còn có th gây ra tn hi, vì người đó không th tiến gn người khác, hoc ch có ai mun gn gũi h. Mt s người nghĩ rng:” Tôi trung thc nhưng chng ai chu hiu cho tôi c.” Thế là không trung thc. Đc tính trung thc ni bt ging như mt viên kim cương không t vết không th nào ct giu đi đâu được. Giá tr ca nó được nhìn thy rõ ràng qua hành đng ca mt người.

“ Người trung thc được mi người yêu mến và tin tưởng.”

Suy ngẫm: Khi ta trung thc, li nói và hành đng ca ta như mt. Ta làm điu đã nói và nói điu ta làm. Nh đó ta được mi người quý trng và yêu mến.

Áp dụng: Hôm nay tôi s chn mt điu mà tôi chưa th hoàn thành và tin tưởng rng tôi s thc hin được nó. Tôi cn t nhc nh mình rng tôi có sc mnh ca Trung thc bên trong và điu đó khiến li nói và hành đng ca tôi như mt.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét