Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Giá trị tháng 11: Khiêm tốn - tuần thứ 1


“ Bn càng khiêm tn bao nhiêu thì càng tr nên thành công by nhiêu”


Suy ngẫm: Khiêm tn chp cho ta đôi cánh bay. Nó đem đến cho ta lòng nhit tình bt ngun t s trung thc ca ni tâm và giúp ta d dàng tiến bước. Nếu không có tính khiêm tn, ta s liên tc b kéo lùi li phía sau bi nhng tình hung khó khăn do chính mình to ra.
 
Áp dụng: Khi làm mt vic gì, tôi cn chc chn rng mình vui thích khi làm nó và dành thi gian đ nhc nh mình v nim vui mà nó mang li. Điu này gii phóng tôi khi ham mun được ghi nhn hay ngi khen. Và ri tôi s thy mình thành công trong mi công vic mà tôi đm trách và được mi người đánh giá cao nhng n lc ca tôi.

Chúc các anh chị tuần mới thành công!


0 nhận xét :

Đăng nhận xét