Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Giá trị tháng 12: Yêu thương - tuần thứ hai


“Tình yêu thương to môi trường đ mi người phát trin”


Suy ngẫm: Thông thường trong mt mi quan h ta hay k vng nhiu điu t nhng người mà ta gn gũi. Ta cm thy rng bi vì ta yêu thương h nên ta có quyn vi h. Chính bi nhng k vng ca mình mà ta không th cho người đó s t do đ tiến b.
Áp dụng: Khi tri nghim tình yêu thương thc s tôi có th to mt môi trường phù hp cho mi người đ h tiến b trong cuc đi. Hôm nay tôi s không níu gi nhng người mà tôi yêu thương hay trông đi h làm mi điu tôi cn, mà thay vào đó là cho h điu mà h cn được h tr.

Chúc các Anh/Chị luôn sống trong môi trường yêu thương và tạo ra môi trường ấy cho mọi người.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét