Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Giá trị tháng 12: Yêu thương - tuần thứ nhất


“Người tràn đy tình yêu thương luôn cm thy hnh phúc”
Suy ngẫm: Khi lòng ta ngp tràn tình yêu thương dành cho mi người, s không còn ch cho s tiêu cc. Tình yêu v tha như thế có nghĩa là ta ch có nhng suy nghĩ tích cc và tri nghim hnh phúc liên tc.
Áp dụng: Hôm nay tôi s bt đu ngày mi bng vic nghĩ đến tt c nhng người tôi s giao tiếp trong ngày. Tiếp theo tôi nghĩ v tình yêu thương tôi s dành cho mi người trong h. Suy nghĩ này s giúp tôi trong sut c ngày. Tôi s thy mình chp nhn người khác như chính h đang là và gi nhng li chúc lành đến cho h
Kính chúc Anh/Chị/Bạn luôn hạnh phúc trong tình yêu thương.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét