Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Hình Ảnh FESTIVAL LAN TỎA CÁC GIÁ TRỊ SỐNG

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG-LE-KHAI-MAC
Cô Trish Summerfield (bìa trái) cùng cô Phạm Thị Sen tuyên bố khai mạc Festival

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG-CAU-VONG-GIA-TRI

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG-VE-TAY-VI-MOT-THE-GIOI-TOT-DEP-HON
 
HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG-VE-MAT-NGHE-THUAT

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG-KHAM-PHA-GIA-TRI-BAN-THAN

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG-TAO-HINH-BONG-BONG

HINH-ANH-FESTIVAL-LAN-TOA-CAC-GIA-TRI-SONG-VE-THU-PHAP
Vẽ tranh thư pháp về 12 Giá Trị Sống


0 nhận xét :

Đăng nhận xét