Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Giá trị tháng 2: Tôn trọng - tuần thứ nhất“Biết trân trọng phần vai (cuộc đời) của mình là phải diễn nó thật tốt.”

Suy ngẫm: Ta thường so sánh mình với người khác – về những phẩm chất, địa vị, hay tài sản mà họ có được trong cuộc sống. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng có ích. Ta không nhìn toàn bộ bức tranh, và thường cảm thấy dường như mình chưa được đầy đủ. Điều này gây cản trở khiến ta không thể trân trọng được những phẩm chất mà mình có.

Áp dụng: Điều quan trọng là hiểu được sự độc đáo của vai trò của tôi trong cuộc đời, chấp nhận và nỗ lực để diễn nó thật tốt. Khi làm điều này, tôi bắt đầu trân trọng mục đích phần vai của mình trên sàn diễn cuộc đời và sử dụng những phẩm chất độc đáo của tôi một cách đúng đắn.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

Tôi có trân trọng giá trị của người khác và của chính mình trong các mối quan hệ hàng ngày hay không? Tôi có trân trọng những gì mình đang có với lòng biết ơn không? Tôi thể hiện sự trân trọng cuộc sống cá nhân của mình, cũng như trân trọng muôn vạn hình dạng sống khác như thế nào?

0 nhận xét :

Đăng nhận xét