Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Giá trị tháng 2: TÔN TRỌNG - tuần thứ 3“ Có sự tôn trọng tức là chấp nhận cam kết thay đổi của người khác.”
Suy ngẫm: Ta thường hay muốn người khác phải thay đổi theo cách phù hợp với ta. Vì thế khi thấy người khác cư xử khác với trông đợi của ta, ta hay phản ứng lại một cách tiêu cực và tìm cách chứng tỏ là họ sai. Cho dù ta nghĩ rằng mình thành tâm muốn dành cho họ sự quan tâm tốt nhất, nhưng thực ra lại không phải như thế.

Áp dụng: Khi có lòng tôn trọng với người khác, tôi nhận ra và hỗ trợ cam kết thay đổi của họ. Tôi có thể cho họ sự hướng dẫn khi họ cần đến, mà không giành quyền hay lèo lái họ đi theo một hướng nhất định nào đó. Tôi sẽ giúp để khích lệ họ thay đổi thay vì gây áp lực với họ. Dần dà, tôi thấy mình dễ chấp nhận sự thay đổi của họ hơn.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

Tôi có trân trọng giá trị của người khác và của chính mình trong các mối quan hệ hàng ngày hay không? Tôi có trân trọng những gì mình đang có với lòng biết ơn không? Tôi thể hiện sự trân trọng cuộc sống cá nhân của mình, cũng như trân trọng muôn vạn hình dạng sống khác như thế nào?
0 nhận xét :

Đăng nhận xét