Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Giá trị tháng 2: TÔN TRỌNG - tuần thứ tư

:


“Tôn trọng công việc được giao khiến tôi làm được những gì tốt nhất.”Suy ngẫm: Ngay cả những nhiệm vụ nhỏ nhất cũng trở thành đặc biệt khi ta hiểu tại sao ta phải thực hiện chúng. Khi có sự thấu hiểu thì sẽ có sự tôn trọng. Tôn trọng một điều gì đó tức là thấy nó có giá trị: Khi ta nhận ra giá trị điều chúng ta làm, ta sẽ tự động dành điều tốt nhất cho nhiệm vụ đó.

Áp dụng: Đôi khi tôi có quá nhiều việc phải làm khiến tôi phải vội vã thực hiện chúng một cách càng nhanh càng tốt, đặc biệt là đối với những điều tôi không xem là quan trọng. Tôi cần phải tự bảo mình ngay từ sáng sớm rằng hôm này tôi sẽ dành thời gian làm mọi việc một cách đúng đắn và vui thích với những điều tôi làm. Điều này sẽ khiến tôi có thể nỗ lực ở mức độ cao nhất.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân
Tôi có trân trọng giá trị của người khác và của chính mình trong các mối quan hệ hàng ngày hay không? Tôi có trân trọng những gì mình đang có với lòng biết ơn không? Tôi thể hiện sự trân trọng cuộc sống cá nhân của mình, cũng như trân trọng muôn vạn hình dạng sống khác như thế nào?


0 nhận xét :

Đăng nhận xét