Đào tạo tập huấn

Tất cả các chương trình đào tạo và tập huấn của LVRC đều không thu phí. Trung tâm sẵn lòng đón nhận mọi sự đóng góp tình nguyện của các tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức: tài chính, thiết bị, vật liệu, thời gian, kỹ năng,…Tất cả các đóng góp này đều được sử dụng vì mục đích phục vụ cộng đồng.


I. Các khoá Giá trị sống dành cho cộng đồng:

1. Các chương trình tổ chức định kỳ tại Trung tâm:

* Giá trị sống dành cho Cha mẹ.

* Giá trị sống trong Gia đình.

* Cà phê Giá trị sống.

2. Các chương trình thực hiện với các đối tác:

* Giá trị sống dành cho Thanh niên.

* Giá trị sống dành cho Sinh viên học sinh.

* Giá trị sống dành cho Bác sỹ, điều dưỡng viên.

* Giá trị sống dành cho đối tương cai nghiện Ma tuý.

* Giá trị sống dành Trẻ em các mái ấm.

* Giá trị sống dành cho nông thôn.

* Các chuyên đề về nuôi dạy con.

II. Các khoá Tập huấn Điều phối viên Giá trị sống (TOF)

1. Mục tiêu: Sau khóa tập huấn, người tham dự cần nắm rõ:

* Kiến thức cơ bản về:

· Khái niệm về các Giá trị sống và tầm quan trọng của những giá trị này đối với sự phát triển của trẻ.

· Giới thiệu chương trình Giá trị sống LVEP (lịch sử hình thành, hoạt động tại Việt nam và các nước, những thành quả đạt được đến nay).

· Hiểu rõ ý nghĩa của 12 Giá trị sống cơ bản.

· Mô hình lý thuyết của LVEP.

· Tạo bầu không khí dựa trên nền tảng các Giá trị.

* Kỹ năng cơ bản về:

· Tạo một bầu không khí dựa trên nền tảng các Giá trị.

· Lắng nghe tích cực trong các bài học về Giá trị sống.

· Hướng dẫn các bài học Giá trị sống cho trẻ và thanh thiếu niên.

2. Phương pháp luận:

* Phương pháp tập huấn: phương pháp học tích cực - lấy người học làm trọng tâm và người học tham gia tích cực, thảo luận nhóm, brain storming, hoạt động suy ngẫm, thực hành tập trung, đóng kịch, chơi trò chơi, phân tích tình huống, bài tập cho cá nhân và cho nhóm - sẽ được sử dụng trong suốt khóa học.

* Phân bố thời gian: Khoảng 30% thời gian dành cho phần lý thuyết và 70% còn lại dành cho thực hành và sinh hoạt nhóm.

3. Đối tượng: các trường mầm non, phổ thông các cấp, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ làm việc với trẻ và thanh thiếu niên.

4. Thời lượng: 04 ngày (08 buổi)

5. Địa điểm: Tại cơ sở của đơn vị, đối tác tiếp nhận tập huấn.

6. Hướng dẫn cho đơn vị chuẩn bị tập huấn: Xem mục Thư viện – Tài liệu.

III. Đào tạo và phát triển đội ngũ Tập huấn viên Giá trị sống (TOT)

Điều phối viên Giá trị sống có thể được đào tạo và huấn luyện tiếp tục để trở thành Tập huấn viên Giá trị sống. Tập huấn viên Giá trị sống là các tình nguyện viên của Trung tâm. Chỉ các Tập huấn viên giàu kinh nghiệm mới được LVRC cử đi thực hiện các khoá tập huấn TOF với các đối tác.

Xem danh sách các Tập huấn viên, Điều phối viên Giá trị sống của LVRC tại mục Tình nguyện viên nòng cốt.

Nhấn vào đây để liên hệ và tìm hiểu các thông tin chi tiết.