Hỗ trợ - Truyền thông

I. Hoạt động hỗ trợ:

1. Để hỗ trợ các Điều phối viên Giá trị sống từ các đơn vị đối tác, LVRC tổ chức định kỳ theo quý các cuộc Gặp mặt giữa các Tình nguyện viên và Điều phối viên để:

· Củng cố, đào sâu các trải nghiệm về các giá trị.
· Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng chương trình LVEP giữa các trường, các đơn vị.
· Cập nhật các tài liệu, phương pháp mới trong áp dụng LVEP tại trường học.

Bài viết về các cuộc gặp trước đây và thông báo cho cuộc gặp mặt kế tiếp xin xem ở mục Thông báoTin tức - Bài viết.

2. Mục Giá trị cho mỗi tuần được thực hiện theo chủ đề một Giá trị cho mỗi tháng. Các bài viết đào sâu về các giá trị, cho người đọc suy ngẫm và cách áp dụng Giá trị đó trong cuộc sống hàng ngày. Để được nhận Giá trị cho mỗi tuần qua email, vui lòng đăng ký nhận thông tin tại website này hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ email: giatricuocsong.org@gmail.com

II. Truyền thông: 

1. Các bài viết dưới góc nhìn của Giá trị sống đề cập đến những vấn đề, thực trạng trong học đường và xã hội được đăng tải trên các báo, phương tiện truyền thông. Xem ở mục Tin tức - Bài viết.
2. Toạ đàm các chủ đề về giá trị sống. 
3. Hiệp hội các giá trị sống Quốc tế ALIVE: http://www.livingvalues.net/